Telemedicine

Dictionary
telemedicine
/ˈtɛlɪˈmɛds(ə)n,ˈtɛlɪˈmɛdɪsɪn/